Tävlingskommitté

Tävlingskommitténs uppgift är att genomföra tävlingsprogrammet som är satt av klubben. Vi vill uppmuntra så många som möjligt att börja tävla och erbjuder olika spelformer i såväl singelspel som lagspel. För att kunna genomföra detta har vi en bred stab av funktionärer till vårt förfogande.

Morgan Aronsson
Ordförande

Tävlingsledare

Kjell Aronsson
Tävlingsledare
Björn Johansson
Tävlingsledare
Michael Axelsson
Tävlingsledare
Susanne Carlsson
Tävlingsledare
Joakim Hellblad
Tävlingsledare