Tävlingskommitté

Tävlingskommitténs uppgift är att genomföra tävlingsprogrammet som är satt av klubben. Vi vill uppmuntra så många som möjligt att börja tävla och erbjuder olika spelformer i såväl singelspel som lagspel. För att kunna genomföra detta har vi en bred stab av funktionärer till vårt förfogande.

Morgan Aronsson
Tävlingsledare
Kjell Aronsson
Tävlingsledare
Björn Johansson
Tävlingsledare