Boka lite kvalitetstid

Här spelar du en utmanande, lätt kuperad skogs- och parkbana med höga betyg i gäst- och medlemsundersökningar. Många av hålen ramas in av vacker värmländsk tallskog. Närheten till Vänern bidrar till en förhållandevis tidig och lång spelsäsong.

Använd gärna appen OnTag där du hittar en utmärkt digital interaktiv banguide.

Banarkitekt: Sune Linde
Öppnades: 1991
Antal hål: 18
Par: 71

Hål 1

Håll utslaget något till vänster för att öppna upp hålet. Uppförsbacken framför greenen kräver normalt lite mer klubba vid inspelet.

2

Ett av banans svåraste hål där det är viktigare att slå rakt än långt på utslaget. Dammen till höger om green fångar upp många inspel.

3

Ett ganska kort par 4 där det lönar sig att hålla utslaget till vänster då fairway lutar åt höger vilket kan ge besvärliga lägen. Inspelet får inte vara för långt då bollen gärna rinner av greenen åt höger.

4

Lurig green i två nivåer som är lägre i bakkant. Titta noga efter var flaggan är placerad.

5

Den långtslående siktar över skogen på utslaget. medelgolfaren placerar utslaget mitt på fairway. Green med två platåer så titta noga var flaggan står.

6

Banans längsta hål, spelas ofta i motvind. Två dammar och dike längs höger sida är en utmaning. Greenen delas av en upphöjning på mitten.

7

Här kan det vara smart att hålla utslaget lite höger, annars riskerar du att hamna mask bakom tallarna på vänster sida.

8

Rakt, flackt korthål där flaggplaceringen avgör svårighetsgraden. Sitter flaggan vänster sätts bunkern i spel för den som spelar aggressivt.

9

Knixigt långhål. Vid slaget mot svackan kan det vara smart att sikta mot tallen mitt på fairway för att ta dammen ur spel. Djup green med stor nivåskillnad. När du satt putten är det fikadags! :)

10

Tufft par 4 där nyckeln är ett långt och rakt utslag, helst över och förbi krönet. Tallen till vänster framför green kan skära av inspelet.

11

Kort par 3 med plattågreen. Främre delen lutar mot tee, medan bakre delen är plan.

12

Här kan det löna sig att välja ett kortare utslag eftersom fairway smalnar av för den långslående. Greenen har olika nivåer som gör puttningen intressant.

13

Bunkrar till vänster och två tallar till höger ställer krav på ett rakt utslag. En rygg på greenens bakre högra del kan ge luriga puttar.

14

Ett knepigt och långt par 4. Den långtslående kan välja att gena över dammen, annars är det klokt att sikta mitt i fairway. Flertalet bunkrar ställer krav på ett precist inspel mot green som har tre nivåer.

15

De två dammarna är den stora utmaningen. Inspel mot ondulerad green som vaktas av tre stora bunkrar.

16

Brett hål där du kan chansa ganska vilt med drivern. Inspelet måste däremot ha precision och rätt längd eftersom greenen har två nivåer med stor höjdskillnad.

17

Korthål utan några större svårigheter. Greenen har en nivåskillnad, men är i övrigt ganska lättputtad.

18

Ett tufft avslutningshål med inspel över dammen. Hela greenen lutar åt höger vilket gör den tämligen svårputtad.

Följ oss på Instagram @hammarogk