Medlemsundersökning Players 1st.

Sammanställning Players 1st 2023
Medlemsundersökning skickas ut till alla klubbens medlemmar årligen och via den kan du som medlem tycka till om klubben i sin helhet, vad fungerar bra och vad kan bli bättre. Vi har sammanställt årets resultat, se bifogad PDF längst ner.

Nyckelpunkter från medlemmarnas kommentarer är:
•    Restaurang, Kiosk, Meny
•    Byggnader/WC uppfräschning ute efter banan
•    Papperskorgar ute på banan
•    Banvärdar/starters
•    Övningsområde
•    Se över tees
•    Tillgänglighet/bokningsregler
•    Speltempo
•    Hål 4, gränsa av en väg på vänstersidan
•    Hål 4, ta bort den nedre gångvägen till tee 5
•    Tävlingar, för många?
•    Namnbrickor personal
•    Medlemsformer/kategorier

Och våra fokusområden utifrån Players 1s medlemsundersökning är:
-    Ambassadörspoäng är ett mått på medlemmarnas nöjdhet
-    Banan
-    Service och upplevelse
-    Pro träningsverksamhet / träningsområden

Kommentar: Vi i klubben ledning/styrelse pratar mycket om sociala aktiviteter, typ trivselkvällar. Detta verkar inte vara viktigt i Players 1st, däremot verkar det som att aktiviteter/kringarrangemang vid tävlingar är uppskattat och kan utvecklas. Det som uppskattas mycket är service/bemötande i shop/reception, här får vi bra betyg, detta skall fortsätta att utvecklas så att upplevelsen blir än bättre.

Klicka här för sammanställt resultat 2023