Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

LOKALA REGLER

HAMMARÖ GOLFKLUBB                

 

VGDFs REGELKORT 2020 GÄLLER MED FÖLJANDE TILLÄGG

1         LOKALA REGLER TILLÄGG

1.1       Onormala banförhållanden, MUA, Regel 16

Gränsen för mark under arbete spel tillåtet definieras av en vit, sluten spraylinje eller blå pinnar satta inne i eller runt området. Regel 16.1a.

 

Gränsen för mark under arbete varifrån spel är förbjudet (spelförbudszon) definieras av en vit sluten spraylinje med blå-vita pinnar inne i området eller runt området. Regel 16.1f.

 

Stenbron på hål 12 är oflyttbart tillverkat föremål. Regel 16.1a.

Samtliga vägar och stigar är oflyttbart tillverkat föremål. Regel 16.1a.

 

Om en boll ligger i ett Pliktområde har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt från störande inverkan av ett onormalt banförhållande. Regel 16.1a.

1.2       Pliktområde, Regel 17

Alla omarkerade diken/dammar är Rött pliktområde. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret. Regel 17.1d.

Ön mellan hål 3 och 6 är Rött pliktområde. Regel 17.1d

Samtliga träbroar över diken ingår i Pliktområdet. Regel 17.1d.

Om bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet på hål 12 får spelaren, som ett extra lättnadsalternativ genom att lägga till ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet. ••Referenspunkt: Den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma avstånd från hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet. Lättnadsområdet får inte vara närmre hålet än referenspunkten.

1.3       Tillfälliga lokala regler

Som tillägg till dessa Lokala regler, kan ”Tillfälliga lokala regler”, ibland finnas på anslagstavlan vid receptionen.

 

/Hammarö GK 2020-04-06

 

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

HAMMARÖ GOLFKLUBB                

 

VGDFs REGELKORT 2020 OCH LOKALA REGLER GÄLLER MED FÖLJANDE TILLÄGG

 

TILLFÄLLIGA LOKAL REGLER

1 .1 Onormala banförhållanden, MUA, Regel 16

 Samtliga hjulspår på spelfältet som är orsakade av fordon för banarbete eller skogsarbete är klassade som MUA på hela spelfältet.

 Lättnad utan plikt får ske enligt regel 16.1.

 Not. Om en boll ligger i ett Pliktområde har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt. Regel 16.1a.

 1 .2 Onormala banförhållanden, MUA, Regel 16

Hål 9: Rishögar på hålet klassas som MUA.

 Lättnad utan plikt får ske enligt regel 16.1.

 Not. Om en boll ligger i ett Pliktområde har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt. Regel 16.1a.

 1 .3 Onormala banförhållanden, MUA, Regel 16

Hål 10: Dike till vänster i höjd med tee 48 ingår i MUA.

 Lättnad utan plikt får ske enligt regel 16.1.

 

 

 

 

/Hammarö GK 2020-04-06

 

 

 

Följ oss på Instagram @hammarogk