Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

VGDFs REGELKORT 2019 GÄLLER MED FÖLJANDE TILLÄGG

1        LOKALA REGLER TILLÄGG

1.1      Onormala banförhållanden, MUA, Regel 16

Gränsen för mark under arbete spel tillåtet definieras av en vit, sluten spraylinje eller blå pinnar satta inne i eller runt området. Regel 16.1a.

Gränsen för mark under arbete varifrån spel är förbjudet (spelförbudszon) definieras av en vit sluten spraylinje med blå-vita pinnar inne i området eller runt området. Regel 16.1f.

Stenbron på hål 12 är oflyttbart tillverkat föremål. Regel 16.1a.

Om en boll ligger i ett Pliktområde har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt från störande inverkan av ett onormalt banförhållande. Regel 16.1a.

1.2      Pliktområde, Regel 17

Alla omarkerade diken/dammar är Rött pliktområde. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret. Regel 17.1d.

Ön mellan hål 3 och 6 är Rött pliktområde. Regel 17.1d

Samtliga träbroar över diken ingår i Pliktområdet. Regel 17.1d.

Om bollen sist skar kanten på det Röda pliktområdet på hål 12 får spelaren, som ett extra lättnadsalternativ genom att lägga till ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet. ••Referenspunkt: Den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma avstånd från hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet. Lättnadsområdet får inte vara närmre hålet än referenspunkten.

1.3      Tillfälliga lokala regler

Som tillägg till dessa Lokala regler, kan ”Tillfälliga lokala regler”, ibland finnas på anslagstavlan vid receptionen.

 

/Hammarö GK 2019-07-10

 

 

Följ oss på Instagram @hammarogk