Det går att tävla på många olika sätt inom golf. Här är några av de vanligaste tävlingsformerna:

Poängbogey
Här får spelaren poäng baserat på sitt handicap. Har man ett extraslag på hålet och gör en bogey får man två poäng, gör man en dubbelbogey får man en poäng osv.

Slaggolf
En spelform där det maximala antal slag för en spelare är fem över par på varje hål.

Slagtävling/slagspel
Här spelas bollen tills den är i hål – bollen måste alltså hålas ut.

Matchspel
I match tävlar spelarna om vunna hål. Matchen är slut när en sida vunnit fler hål än vad som återstår att spela. Matchspel förekommer som singel och lagspel i olika former.

***

Foursome
Två spelare spelar på samma boll och slår vartannat slag. Innan första tee bestämmer laget vem som slår ut på jämna hål och vem som slår ut på udda.

Fyrboll bästboll
Två spelare bildar ett lag och spelar hela tiden på varsin boll. Det bästa resultatet räknas och är lagets resultat på hålet.

Fyrboll bästboll och sämstboll
Matchspel som spelas som bästboll med tillägget att även de två övriga bollarna jämförs. Det lag vars bästa boll har bäst resultat vinner en poäng, det lag vars sämsta boll har bäst resultat vinner en poäng. Matchen är slut när en sida vunnit fler hål än vad som återstår att spela

Melody
Melody spelas av tre personer som bildar lag. Spelarna erhåller sina spelhandicap. Alla spelare spelar hålet individuellt och väljer sedan vems resultat som skall räknas, vilket fordrar noga övervägande i början med tanke på fortsatt spel. Detta måste göras efter varje hål och inte efter det att rundan avslutats. Vid 9 hål skall man ha ringat in tre hål per spelare och vid 18 hål sex hål per spelare.

Greensome
Båda spelarna slår ut på varje hål. Därefter väljer man vilken boll som ska fortsätta i spel. Den som inte slog ut den valda bollen spelar andra slaget. Därefter turas man om att slå vartannat slag.

Irish Greensome
En variant av greensome där båda spelarna slår ut från tee och sedan, på hål med par 4 och par 5, slår ytterligare ett slag på partnerns boll. Först därefter väljer man vilken boll som ska fortsätta i spel.

Dubbel Greensome
En variant av Irish Greensome där båda spelarna slår ut från tee och sedan, även på par 3 hål, slår ytterligare ett slag på partnerns boll. Först därefter väljer man vilken boll som ska fortsätta i spel.

Bloodsome
En annan variant av greensome. Båda spelarna slår ut på varje hål. Därefter får motståndarlaget välja vilken boll som ska fortsätta i spel. Därefter fortsätter spelet som i vanlig greensome.

Scramble
Varje lag består av två, tre eller fyra spelare. Samtliga slår varsin boll från tee. Laget bestämmer den bästa bollen och markerar denna. Därefter placerar spelarna i valfri ordning sina bollar inom 15 centimeter och spelar sina slag. Så länge någon i laget kan förbättra resultatet är hålet inte avslutat.

Texas Scramble
Varje lag består av två, tre eller fyra spelare där samtliga slår från tee. Därefter väljer man den boll man tycker ligger bäst. Beroende på hur många spelare det är i laget måste allas utslag väljas ett visst antal gånger. Spelaren vars boll laget har valts spelar på denna. Övriga spelare droppar därefter sina bollar inom en klubblängd från denna plats.

Köpenhamnare
En tävlingsform mellan tre spelare som spelas enligt slagspelsregler. Efter varje hål delas poäng ut mellan de tävlande. Den bäste får 4 poäng, den näst bäste får 2 poäng och den sämste får 0 poäng. Skulle en tävlare ensam vara bäst och de andra lika blir poängställningen 4-1-1. Om två är bäst och den tredje sämst fördelas poängen 3-3-0. Då alla tre är lika fördelas poängen 2-2-2.

Flaggtävling
Varje spelare erhåller en flagga som där står namn och antal slag. Flaggan placeras sedan där bollen hamnar efter att man har slagit det sista erhållna slaget. Hela tävlingen går ut på att hinna så långt som möjligt innan slagen tar slut. De som är riktigt duktiga brukar få börja om på hål 1 igen.