Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Styrelse 2021

Lars Järner (ordförande)
Tfn 070-634 27 71

Maria Söderqvist (vice ordförande)
Tfn 070-211 96 52

Jörgen Lindahl (kassör)
Tfn 070-301 14 03

Thomas Hallgren (sekreterare)
Tfn 073-026 86 05

Berit Sundgren-Grinups (projektledare vision 50/50)
Tfn 070-618 23 10

Peder Gillstedt (fastighetskommittén)
Tfn 076-228 27 19

Mats Görrel (regel- och handicapansvarig)
Tfn 070-284 14 50

Rolf Sandberg (suppleant)
Tfn 070-261 01 46

Revisorer

Björn Nyqvist

Erik Nilsson

Revisorsuppleant

Anita Kindemyr

Valberedning

Lena Hedström

Charlotte Hjort

Vakant (kommer att utses av styrelsen)

Följ oss på Instagram @hammarogk