Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny


Styrelsen 2019 fr.v: Maria Söderqvist, Thomas Hallgren, Berit Sundgren-Grinups, Peder Gillstedt, Ruth Hansson, Lena Hedström, Jörgen Lindahl och Maria Wahl.

Styrelse 2019

Jörgen Lindahl (ordförande)
Tfn 070-301 14 03

Lena Hedström (vice ordförande)
Tfn 076-133 40 42

Thomas Hallgren (sekreterare)
Tfn 073-026 86 05

Berit Sundgren-Grinups (projektledare vision 50/50)
Tfn 070-618 23 10

Peder Gillstedt (ordförande fastighetsgruppen)
Tfn 076-228 27 19

Ruth Hansson
Tfn 070-325 64 14

Maria Söderqvist (suppleant)
Tfn 070-211 96 52

Maria Wahl (suppleant)
Tfn 070-573 40 72

Revisorer

Erik Nilsson, PWC

Rolf Kläppe (Suppleant)

Valberedning

Hans Olsson (ordförande)

Ingrid Nygren

Björn Johansson

Följ oss på Instagram @hammarogk