Boka lite kvalitetstid

Styrelse 2021

Jörgen Lindahl (ordförande tillika kassör)
Tfn 070 – 301 14 03

 

Thomas Hallgren (sekreterare)
Tfn 073 – 026 86 05

 

IMG_0047.jpg

Maria Söderqvist (arbetsgrupp bana)
Tfn 070 – 211 96 52

 

Peder Gillstedt (fastighetskommittén)
Tfn 073 – 558 38 39

 

Mats Görrel (regel- och handicapansvarig)
Tfn 070 – 284 14 50

 

Berit Sundgren-Grinups (suppleant, förändringsledare Vision 50/50)
Tfn 070 – 618 23 10

 

Rolf Sandberg (suppleant)
Tfn 070 – 261 01 46

Revisorer

Björn Nyqvist

Erik Nilsson

Anita Kindemyr (suppleant)

Valberedning

Lena Hedström
Tfn 076 – 133 40 42

Charlotte Hjort
Tfn 070 – 314 20 01

Bengt Friberg (styrelsens repr)
Tfn 073 – 633 83 50

Följ oss på Instagram @hammarogk