Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Styrelse 2020

Jörgen Lindahl (ordförande)

Tfn 070-301 14 03

Maria Söderqvist (vice ordförande)
Tfn 070-211 96 52

Thomas Hallgren (sekreterare)
Tfn 073-026 86 05

Berit Sundgren-Grinups (projektledare vision 50/50)
Tfn 070-618 23 10

Peder Gillstedt (ordförande fastighetsgruppen)
Tfn 076-228 27 19

Mats Görrel (regelansvarig)

Tfn 070-284 14 50

Rolf Sandberg (suppleant)

Tfn 070-261 01 46

Harriet Forsberg (suppleant)

Tfn 076 836 65 55

Revisorer

Erik Nilsson, Omval 1 år, PWC

Björn Nyqvist, Nyval 1 år

Revisorsuppleant

Anita Kindemyr, Nyval 1 år

Valberedning

Hans Olsson (ordförande), Omval 1 år

Lena Hedström, Nyval 1 år

Charlotte Hjort (styrelsens representant)

Följ oss på Instagram @hammarogk