Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Vision 50/50 för en jämställdare och mer inkluderande golf

Vision 50/50 för en jämställdare och mer inkluderande golf.

Vi på Hammarö golfklubb har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golfklubb. Arbetet smygstartade lite i våras på Golfens dag med samtal om hur kvinnor och män, unga och gamla syns på våra svenska golfklubbar. Vi har också informerat på hemsidan och NWT skrev om Hammarö golfklubb och Vision 50/50 redan i maj. Medlemmarnas svar på den s k kulturenkäten i augusti gav oss vidare en inblick i hur man upplever att vi har det
tillsammans på vår golfklubb. Så nu är det dags för oss att komma igång på riktigt. Arbetet startar med en utbildning som i första hand vänder sig till klubbledning, styrelse, banchef och tränare i syfte att arbetet ska få fäste och bli en integrerad del i klubbens övergripande utvecklingsarbete. Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!

Varför gör vi det här?

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet och inkludering blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna och konkurrensen om människors engagemang ökar i samhället. För Hammarö golfklubb är det en naturlig fortsättning på de senaste årens aktiva arbete med värdegrundsfrågor. Vårt mål är att kvinnor och män i alla åldrar känner sig välkomna till Hammarö golfklubb – det naturliga valet för alla.

Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är en digital utbildning som är utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. Hittills har närmare ett hundratal av Sveriges 460 golfklubbar deltagit i utbildningen. En del i
programmet är Redo för golf, en ny introduktion av nya golfare som ingår i Vision 50/50- programmet.

Syftet är att vi skaffar oss viktig kunskap, spanar på vår verksamhet, gör nulägesanalyser och så småningom sätter samman en handlingsplan för ett hållbart utvecklingsarbete över tid.

Vi räknar med att alla hänger med!

Hoppas att du, på det sätt som passar just dig, kommer att hänga med i utvecklingsarbetet för Hammarö golfklubb. Vill du som medlem ta del av utbildningen eller på annat sätt vara mer aktiv i utvecklingsarbetet kontakta klubbens förändringsledare eller någon annan i styrelse eller
klubbledning.

Organisation

Kulturenkät – tycka golf är roligt och inbjuda varandra till spel ökar trivseln

Startskottet för arbetet med Vision 50/50 var en kulturenkät där vi ställde frågor till medlemmarna om hur vi har det tillsammans på Hammarö golfklubb. Svarsfrekvensen var 24 procent. Det betyder att ungefär var fjärde medlem svarat vilket i sin tur manar till mycket försiktiga tolkningar. Men bättre lite information än ingen alls. Våra resultat kan jämföras med de övriga 47 klubbarna i Sverige som hittills genomfört enkäten. Sammanfattningsvis verkar vi ha det ganska bra tillsammans men vi kan definitivt bli bättre.

För mer information kontakta:

  • Berit Sundgren Grinups, förändringsledare, berit.grinups@outlook.com, 070-6182310
  • Jörgen Lindahl, ordförande Hammarö GK, jorgen.lindahl@askalon.se, 054-579239

Fler inlägg om Vision 50/50

Berit Sundgren Grinups: Senaste nytt och lite till från Vision 50/50

Röster om satsningen på Vision 50/50: Yasser Reza

Röster om satsningen på Vision 50/50: Cristian Swärd

Röster om satsningen på Vision 50/50: Filip Andersson

Berit Sundgren Grinups, krönika # 3: Nyfiken på jämställdhet?

Röster om satsningen på Vision 50/50: Stana Bengtsson och Barbro Söderlindh

Berit Sundgren Grinups, krönika #2: Nyfiken på jämställdhet?

Förändringsledare Berit Sundgren Grinups om satsningen på Vision 50/50

Röster om satsningen på Vision 50/50: Martin Zetterfeldt Edin

Röster om satsningen på Vision 50/50: Jörgen Lindahl

Berit Sundgren Grinups: Nyfiken på jämställdhet?

Mer om Vision 50/50

Följ oss på Instagram @hammarogk