Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Golfklubben genomförde den 25/11 ett digitalt höstmöte med stort deltagande. Detta gläder oss mycket då det visar på stort engagemang från er medlemmar.

En fråga som säkert berörde många var det förslag på nya medlemsformer som klubbledningen tagit fram.

Styrelsen beslutade att dra tillbaka förslaget i den form det var presenterat. Ett nytt omarbetat förslag skall tas fram i samråd med representanter från olika medlemskategorier. Det omarbetade förslaget ska presenteras den 28/1 2021 på ett extra utlyst årsmöte. På detta extra årsmöte kommer enbart det nya förslaget och spelavgifter vara beslutspunkter.

Resterande punkter från höstmötet den 25/11 2020 röstades igenom av er medlemmar.

 

Kallelse och handlingar till extra årsmöte 28/1 kl.18:00 hittar ni via länkarna nedan.

Kallelse

Medlemsformer alternativ 1

Medlemsformer alternativ 2

Medlems- och spelavgifter alternativ 1

Medlems- och spelavgifter alternativ 2

Golfplus

Bakgrund och motiv till klubbledningens förslag till nya medlemskapsformer

Sista anmälningsdag är den 26/1 klockan 23:59 anmälan via min golf.
Länk till mötet och information om hur röstning fungerar kommer skickas till alla anmälda den 27/1.
Röstning via ombud sker i enlighet med paragraf 17 i stadgarna.

 

 

 

För tillgång till alla handlingar från höstmötet 25/11 klicka på länken nedan.

https://www.hammarogk.se/kalender/var-och-hostmote/

Arbetsgruppen kommer bestå av följande personer:

 

Ingrid Nygren, 80+

Bengt Rydahl, Fullvärdig

Cäth Häggström, Fullvärdig

Anette Adén, 10 x 9

Claes-Henrik Silfver, Fullvärdig

Johan Bergström, representerar junior

David Carlsson, Fullvärdig

Peter Lundin, Fullvärdig

Thomas Hallgren, Styrelsen

Martin Zetterfeldt Edin, Klubbchef

Lars Järner, Ordförande från 2021

 

Arbetsgruppens första möte kommer att vara den 10/12 klockan 18:00

 

Ni andra som anmält intresse att ingå i arbetsgruppen men ej står med ovan, kommer att få möjlighet att ingå i en referensgrupp, när ett färdigt förslag presenteras av arbetsgruppen.

Efter att styrelsen granskat förslaget kommer det att presenteras för samtliga medlemmar i samband med kallelsen till det extra årsmötet enligt klubbens stadgar.

 

Vi ser fram mot ett givande, utvecklande och konstruktivt arbete tillsammans, som en klubb.

// Hammarö Golfklubb, Det naturliga valet för alla!

 

Publicerad: 2 december, 2020

Följ oss på Instagram @hammarogk