Boka lite kvalitetstid

På årets Vårmöte – ett av klubbens två årsmöten – deltog 58 medlemmar.

Beslut;

  • Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelser och ekonomisk redovisning från verksamhetsåret 2021 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
  • Beslutades att innestående medel i klubb/shop – t.ex. gamla tävlingsvinster och ej uttagna städpengar – skall förbrukas under kalenderåret. Vid årsskiftet tillfaller ej uttagna medel klubben.
  • En utredning om bolagisering av klubben godkändes. Beslut tidigast på Höstmötet.
  • Mötet beslutade att fr.o.m. årsskiftet 2022 – 2023 så är spelrätter personliga och kan inte säljas, hyras ut eller överföras till annan person. Vid utträde ur klubben återgår spelrätten till klubben och avslutas helt.

Styrelsen Hammarö GK

Publicerad: 4 maj, 2022

Följ oss på Instagram @hammarogk