Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Hej och god fortsättning på det nya året!

Nu är det ett tag sedan vi hördes här och på sociala medier. I huvudsak beror det förstås på att vi jobbat med Handlingsplanen för jämställdhet och inkludering 2021-2025 som ska vara klar att godkännas till vårmötet i april. Det är målet för klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 och samtidigt början på att förverkliga de mål som tagits fram under arbetet.

Positiva reaktioner på workshopen i december

Den 6 december genomfördes en workshop digitalt med nyckelpersoner och andra aktiva i klubbens verksamhet. Vi gästades bl a av klubbchefen på Hagge golfklubb som inspirerade med sin berättelse om hur de arbetat med sin klubbutveckling och Vision 50/50.

På mötet diskuterades ett första utkast till handlingsplanen. Den möttes av många positiva kommentarer och engagemanget var stort när planen diskuterades i mindre grupper. Nu är dessa synpunkter integrerade i det första utkastet.

Handlingsplanen tydliggörs

En mindre arbetsgrupp bestående av mig som förändringsledare, vår tidigare ordförande Jörgen Lindahl, klubbchef Martin Zetterfeldt Edin och vice ordförande Maria Söderqvist har dessutom jobbat vidare med innehållet och försökt tydliggöra vad vi ska göra, när det ska göras under perioden och vem/vilka som ansvarar för att det vi vill ska bli gjort. Resultatet är Utkast till handlingsplan för jämställdhet och inkludering. Högk som är ett arbetsmaterial ute på remiss i föreningen. Kommittérepresentanter, nyckelpersoner m fl i golfklubbens verksamhet samt aktiva i Vision 50/50 programmet kommer på nytt att mötas digitalt den 21 mars för att gemensamt diskutera det slutliga utkastet.

Tyck till som medlem

Men vi hoppas förstås att du som medlem också är intresserad av hur vi tänker oss att arbeta med jämställdhet och inkludering framöver. Så ta del av förslaget och tyck till genom att skriva eller ringa till mig eller någon annan i Styrgrupp Vision 50(1). Vi vill ha dina synpunkter före den 19 mars.

Varma hälsningar!

Berit Sundgren Grinups, 

Förändringsledare Vision 50/50 Hammarö g

Publicerad: 20 januari, 2021

Följ oss på Instagram @hammarogk