Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Golfklubben genomförde den 25/11 ett digitalt höstmöte med stort deltagande. Detta gläder oss mycket då det visar på stort engagemang från er medlemmar.

En fråga som säkert berörde många var det förslag på nya medlemsformer som klubbledningen tagit fram.

 

Styrelsen beslutade att dra tillbaka förslaget i den form det var presenterat. Ett nytt omarbetat förslag skall tas fram i samråd med representanter från olika medlemskategorier. Det omarbetade förslaget ska presenteras den 28/1 2021 på ett extra utlyst årsmöte. På detta extra årsmöte kommer enbart det nya förslaget och spelavgifter vara beslutspunkter.

Arbetsgruppen kommer bestå av följande personer:

Ingrid Nygren, 80+

Bengt Rydahl, Fullvärdig

Cäth Häggström, Fullvärdig

Anette Adén, 10 x 9

Claes-Henrik Silfver, Fullvärdig

Johan Bergström, representerar junior

David Carlsson, Fullvärdig

Peter Lundin, Fullvärdig

Thomas Hallgren, Styrelsen

Martin Zetterfeldt Edin, Klubbchef

Lars Järner, Ordförande från 2021

Arbetsgruppens första möte kommer att vara den 10/12 klockan 18:00

Ni andra som anmält intresse att ingå i arbetsgruppen men ej står med ovan, kommer att få möjlighet att ingå i en referensgrupp, när ett färdigt förslag presenteras av arbetsgruppen.

Efter att styrelsen granskat förslaget kommer det att presenteras för samtliga medlemmar i samband med kallelsen till det extra årsmötet enligt klubbens stadgar.

 

//Hammarö Golfklubb, Det naturliga valet för alla!

Publicerad: 10 december, 2020

Följ oss på Instagram @hammarogk