Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 syftar till att förbättra jämställdhet och inkludering på Hammarö Golfklubb? Vad tänker du om den satsningen?

Det är mycket viktigt för golf som helhet att detta lyfts fram och att det arbetas med. Golf är en sport som startats av män för män och detta måste vi tillsammans försöka få ordning på så att alla känner sig välkomna till golfen.

Det skulle ju vara mycket bra om vi i framtiden ser en jämnare fördelning mellan kvinnor, män, juniorer, personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer på våra klubbar. En öppen aktivitet för alla. För att detta skall ske behöver vi se över våra golfbanor så att de blir mer spelvänliga för alla typer av golfare. Som det ser ut idag är hålen långa och har hinder som straffar för medelgolfare och nybörjare men inte elit. Denna utveckling är jag gärna med och bidrar till.

Jag ser en framtid där vi jobbar nära skola och samhället i övrigt för att visa vilken friskvård vi håller på med. Vi skapar integrationsprojekt för att hitta nya grupper i samhället som vill börja med golf. Listan kan göras lång…

 

Hur påverkas shopen av Hammarö Gk:s satsning?

Mycket positivt för oss! Genom ökad inkludering och trivsel vill människor tillbringa sin tid på golfklubben. Detta leder ju till att folk kommer in i shopen för att handla och samtala.

 

På vilket sätt kan du och shopen bidra till utvecklingen av jämställdheten och inkluderingen?

Vi bidrar med bra service, trevligt bemötande, utbud som passar för alla typer av golfare/människor. De som kommer till klubben skall alltid känna sig välkomna!

 

Har du märkt något av klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?

Det jag märker är att folk trivs på Hammarö GK. Det pratas även om projektet i kulisserna vilket är bra för det tyder på att folk är engagerade.

 

Vilken jämställdhetsfråga tycker du att Hammarö Golfklubb ska prioritera?

Att banan skall bli mer spelbar för alla typer av golfare och nya grupperingar. Detta är en stor fråga för hela golf-Sverige. En dyr men viktig fråga. Lyckas vi med detta har vi en anläggning där alla känner sig välkomna. Vi träffas, trivs, tränar, tävlar, shoppar, äter och umgås. Golfklubben blir en destination där det skall finnas en upplevelse för alla.

Publicerad: 14 oktober, 2020

Följ oss på Instagram @hammarogk