Boka lite kvalitetstid

Vad har gjorts hittills?

Dags för en lägesuppdatering av Hammarö GK:s arbete med klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50, som syftar till att främja jämställdhet och inkludering inom golfen. Startskottet gick under våren 2019 och första året ägnades åt att ta reda på hur vi har det med jämställdheten och inkluderingen. Vi spanade i styrelser och kommittéer, på golfbanan och spelrelaterad verksamhet, på anläggningen såsom klubbhus och kommunikationskanaler och slutligen spanade vi även bland anställda. Resultatet sammanställdes i en ”Nulägesanalys”. Sedan kom Corona och vi ställde om från fysiska möten till mer publicering av intervjuer och information i texter på vår hemsida och i sociala medier. Detta för att hålla igång samtalet och uppmärksamheten. Och det finns medlemmar som definitivt skärpt blicken för ojämställdheter i vår verksamhet och tagit upp problem med styrelse och ledning. Stort tack till er! Under sommaren gjorde Green Queens, en kommunion för unga kvinnor inom golfen, dessutom ett inspel på vår klubb.

Dags för handlingsplan

Arbetet går nu in i en ny fas som ska mynna ut i en handlingsplan för Hammarö GK med mål/delmål, aktiviteter och rutiner. Planen är att ta fram ett förslag under hösten som kan diskuteras med kommittéer med flera på en workshop i början av december. Till det tillfället är representanter från Kårsta GK inbjudna att berätta om sina erfarenheter av arbetet med Vision 50/50. Fram till dess kommer styrgruppen bland annat att skaffa sig lite mer kunskap om vad medlemmarna tycker och tänker om Vision 50/50 och utvärdera sommarens verksamhet.

Problemformuleringen påverkar handlingsplanen

Dessutom fortsätter styrgruppen, referensgruppen med flera att genomföra den webbutbildning i jämställdhet och inkludering som förbundet tillhandahåller. I den avslutande delen, som siktar på att skriva en handlingsplan, ingår till exempel kunskap och tips om hur problemformuleringen påverkar vad man tänker förändra. Problemet med att färre kvinnor än män spelar golf kan formuleras som att kvinnor inte vill eller inte prioriterar golf. Det är helt enkelt kvinnornas eget fel och förändringen bör ske hos dem. Men det kan också formuleras på följande sätt; Vad i vår verksamhet gör att vi inte attraherar fler kvinnor? Hur kan vi förändra vår verksamhet så att den lockar till sig fler kvinnor? Det kräver en helt annan ansats och handlingsplan från klubbens sida.

Förändringar på kort sikt och för framtiden

Förändringar som kan göras på kort sikt kan handla om att lägga till det som saknas för att minska obalansen, till exempel bilder på kvinnor för att komplettera redan befintliga bilder på män eller arrangera en tävling för damer motsvarande en för män. Och förstås inte diskriminera i något sammanhang. Riktade satsningar mot kvinnor till exempel särskilda nybörjarkurser, juniorträningar et cetera, är även det förändringar som kan göras direkt. För att förändra för framtiden krävs att på ett djupare plan ta sig an verksamhetens innehåll, upplägg, presentation och kultur. Alla angreppssätt är bra och den genomförda Nulägesanalysen hjälper oss på Hammarö GK att genom reflektioner och diskussioner formulera både kort- och långsiktiga mål.

Förändringar kan möta motstånd

I webbutbildningen tas också upp att förändringar kan möta motstånd. Det kan vara passivt, i form av ointresse, tystnad, förlöjliganden och skenhandlingar eller aktivt, med motargument och att på olika sätt förhindra utvecklingen. Så var inte orolig om du stöter på eller känner lite motstånd, det hör till.

Dags alltså för slutspurten av Vision 50/50. Skriv till mig eller någon annan i styrelse/ledning om du har tankar eller synpunkter.

Med vänlig hälsning!

 

Berit Sundgren Grinups

Förändringsledare Vision 50/50 Hammarö gk berit.grinups@outlook.com

070-6182310

Publicerad: 11 oktober, 2020

Följ oss på Instagram @hammarogk