Boka lite kvalitetstid

Stana Bengtsson

 

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 syftar till att förbättra jämställdhet och inkludering på Hammarö golfklubb? Stana Bengtsson, vad tänker du om satsningen?

Mycket bra satsning.

Har du märkt något av den?

Det har öppnat upp för diskussion, både i små och stora grupper, som jag gärna själv deltar i.

Vilken jämställdhetsfråga tycker du att Hammarö Golfklubb ska prioritera?

Hur planerar vi? Vem är det som planerar? Hur fördelas taltid mellan de medverkande? Får beslutet olika konsekvens för kvinnor och män, flickor och pojkar?

 

*************************

Barbro Söderlindh

 

Vad tänker du om satsningen, Barbro Söderlindh?

Jag tycker det är bra att man tar tag i klubbkänslan. Vi måste lära känna varandra mer. Då vågar man släppa in fler i sitt spel.

Har du märkt något av den?

Jag har inte hört någon prata om 50/50. Jag frågar många men de tar inte del av det.

Vilken jämställdhetsfråga tycker du att Hammarö Golfklubb ska prioritera?

Mer lagspel. Klubbtävlingar där man blandar olika ihop både män och kvinnor.

Publicerad: 2 augusti, 2020

Följ oss på Instagram @hammarogk