Boka lite kvalitetstid

Ett år har gått sedan Hammarö GK gick med i Svenska Golfförbundets satsning Vision 50/50 för ökad inkludering och jämställdhet. Genom återkommande korta informativa texter under rubriken ”Nyfiken på jämställdhet?” vill jag som förändringsledare bidra till ökad förståelse och kunskap inom området. Jag ska försöka reda ut begrepp och inspirera till reflektion och samtal.

Den här gången tänker jag blicka bakåt i tiden. En och annan tycker att vi redan har det jämställt och att det är självklart att alla behandlas med respekt och har lika möjligheter. I ett historiskt perspektiv är det dock inte länge sedan som det såg annorlunda ut.

 

Mycket har hänt de senaste hundra åren

Det är nästan exakt hundra år sedan kvinnor fick rösträtt och kunde väljas till riksdag, kommun och landsting.

 En ogift kvinna blev myndig år 1884, men hon blev omyndig igen när hon gifte sig. Först år 1921 blev även en gift kvinna myndig.

 1939 infördes förbud mot att avskeda förvärvsarbetande kvinnor p g a graviditet, förlossning eller giftermål.

 Skolor och yrken öppnades successivt under 1900-talet för att också ta emot kvinnor. Att som kvinna få bli präst dröjde till år 1958 och vissa militära yrken öppnades för kvinnor på samma villkor som män så sent som 1989.

 

Kvinno- och mansroll blir ny människoroll

Den rådande familjenormen fram till i slutet av 1960-talet var att mannen skulle försörja familjen och kvinnan skulle ta hand om hemmet och barnen. I tidningen Fickjournalen (som jag, på väg in i tonåren, för övrigt läste liksom alla mina jämnåriga kamrater) hade till och med en återkommande sida med rubriken ”Hustruskola”, där fokus låg på husmodersrollen. Till exempel kunde man läsa:

De flesta flickor skaffar sig ett yrke nu för tiden. Många betraktar arbetet som ett nödvändigt ont, andra ser i det något av det väsentligaste i tillvaron. De senare ställs inför ett svårt val den dag de gifter sig. Ska de sluta sitt arbete eller ej?”

1970-talet blev ett omvälvande årtionde för både kvinnor och män. Då skulle det moderna jämställdhetsprojektet sjösättas genom en rad reformer. Mans- och kvinnorollen ersattes av en ny människoroll där varje individ skulle vara både försörjare och omsorgsgivare. Moderskapsförsäkringen ersattes med en föräldraförsäkring, den tidigare sambeskattningen mellan makar ersattes av individuell beskattning, preventivmedel och fri abort gjorde familjeplanering möjlig, studielån infördes och lag om könsdiskriminering i arbetslivet antogs.

 

Kvinnor och golf var ingen uppskattad kombination 

Den första kvinnan att spela golf anses av flera vara Skottlands drottning Mary Stuart redan på 1500-talet. St Andrews golfbana lär till och med ha byggts under hennes regeringstid. Annars var golfen mansdominerad och kvinnor förbjöds under lång tid på många golfbanor. Kvinnor och golf var ingen kombination som uppskattades och i slutet av 1800-talet fick inte kvinnor slå bollen längre än 60-70 meter. Anledningen var att det inte såg graciöst ut när en spelare i klänning tog ut en full sving. Den första golftävlingen för kvinnor ägde rum i USA år 1894. I Sverige skedde det 1911 i Hovås där Viveka Rosencrantz vann och blev historisk inom svensk damgolf. Så småningom ökade tävlandet för kvinnor i Sverige, även om Europa som tävlingsarena för svenskorna skulle dröja. 1980 blev Kärstin Erhnlund den första svenskan att vinna på Europatouren och flera svenskor kom att följa henne och svensk damgolf blev ett känt begrepp.

 

Svensk damgolf i världsklass

Svenskan Annika Söderstam är den i särklass största kvinnliga golfaren genom tiderna. Andra svenskor med segrar i världsklass är Liselotte Neumann, Anna Nordqvist, Helen Alfredsson, Sophie Gustafson, Maria Hjorth, Pernilla Lindberg, Caroline Hedwall, Carin Kock, Catrin Nilsmark.  Sveriges första helt kvinnliga golfklubb Green Queens grundades 2015 och i år är Hammarö GK stolt certifierad Green Queens-klubb.

 

Vi och Hammarö GK på rätt väg

De senaste 50 åren har med andra ord varit en ständigt pågående process för att förverkliga ett mänskligare samhälle och helare, rikare och sportigare liv för alla, både kvinnor och män. Processen har krävt allas vår öppenhet, kunskap och ansträngning och gör det fortfarande. Hammarö Golfklubb bidrar med sitt klubbutvecklingsprogram för ökad jämställdhet och integrering till ett litet språng i det lilla men viktiga sammanhanget golfsporten.

 

Med vänliga golfhälsningar!

Berit Sundgren Grinups

Förändringsledare Vision 50/50

berit.grinups@outlook.com

Publicerad: 10 augusti, 2020

Följ oss på Instagram @hammarogk