Boka lite kvalitetstid

Hur ser du som banchef på vikten av att Hammarö GK satsar på jämställdhet och inkludering?

Jag ser det som jätteviktigt. Att vi personer som har ledande positioner ska gå i täten för arbetet med att människor ska känna sig välkomna och inkluderade är för mig en självklarhet.

 

Vilka är de största utmaningarna gällande jämställdheten inom ditt uppdragsområde?

Att i rekryteringsprocessen hitta tjejer som vill jobba inom Greenkeeper-yrket. Och den dagen de börjar få dem att trivas.

 

Har du/ni förändrat något i era arbetssätt i syfte att främja jämställdheten och inkluderingen?

Nej inte direkt. Jag tycker att vi som arbetsgrupp är duktiga på att se och bemöta de människor som vi träffar i vårt arbete.

 

Har du några allmänna tips hur vi medlemmar kan bidra till att öka jämställdheten och inkluderingen på klubben?

Bemöt människor som du själv vill bli bemött.

Publicerad: 19 augusti, 2020

Följ oss på Instagram @hammarogk