Boka lite kvalitetstid

 

Ett år har gått sedan Hammarö GK gick med i Svenska Golfförbundets satsning Vision 50/50 för ökad inkludering och jämställdhet. Genom återkommande korta informativa texter under rubriken ”Nyfiken på jämställdhet?” vill jag som förändringsledare bidra till ökad förståelse och kunskap inom området. Jag ska försöka reda ut begrepp och inspirera till reflektion och samtal.

I förra ”Nyfiken på jämställdhet?” behandlades begreppen jämställdhet, inkludering och normmedvetenhet. I det här avsnittet ska jag beskriva lite om konsekvenser av att tillhöra en minoritet i ett sammanhang. Utgångsläget är förstås att golfsporten är antalsmässigt ojämställd. På Hammarö GK har vi till exempel en helt mansdominerad men bra åldersblandad personalgrupp medan det i den nuvarande styrelsen är 3 kvinnor och 5 män med ganska hög medelålder. Bland våra medlemmar är 73 procent män och 27 procent kvinnor och endast 11 procent är yngre än 22 år. Av de 149 juniorerna är 133 killar och 16 tjejer.

Att tillhöra en minoritet

Så vad innebär det då att tillhöra de grupper som det inte finns så många av, t ex juniorer och tjejer/kvinnor? Alla har väl någon gång känt sig udda i något sammanhang där en majoritet haft något synligt gemensamt som man själv saknat. Det skapar en osäkerhet hos alla i den situationen, både för den som är annorlunda men även för majoritetsgruppen. Vad kan det/den annorlunda komma att ställa till med? Forskare har visat att människor beter sig olika beroende på om de är i minoritet eller majoritet. De som är i minoritet blir mer synliga på samma sätt som några röda prickar i ett hav av svarta syns väldigt bra.

Ett sätt som anses ”normalt”

Det som de gör blir också mer synligt, på gott och ont. Det gäller att göra bra ifrån sig men inte göra något som stör förväntningarna från majoriteten. Det finns nämligen alltid ett sätt som anses som ”normalt” i sitt sammanhang. Avvikelser kommer att noteras, kanske uppmärksammas, kanske kritiseras och kanske t o m exkludera den som avviker. Det är här utmaningen för en majoritet finns; att öka sin medvetenhet om jämställdhet och inkludering och våga öppna sig för fler sätt att se och tänka om den aktuella verksamheten.

Studie i USA om kvinnor och golf

Svenska Golfförbundet skriver om en studie i USA från år 2005 där kvinnliga motionsgolfare intervjuades om sina erfarenheter av golfmiljön. Den bekräftar ovanstående; kvinnorna upplevde sig mer synliga i minoritet och bedömda utifrån förväntningar på dem som kvinnor och golfspelare. De talades om som ”långsamma” och ”dåliga golfare” utifrån föreställningen om att kvinnor generellt slår kortare. De bemöttes annorlunda och uppmanades att snabba på spelet. Det gjorde att kvinnorna över lag kände sig dåliga och missnöjda med sitt spel.

Vi kan alltså konstatera att antalet spelar roll. Men många av de negativa konsekvenserna försvinner när antalet jämnas ut. Därför är det så viktigt att göra det vi kan för att öka antalet kvinnor och yngre på Hammarö GK.

Med vänliga golfhälsningar!

 

Berit Sundgren Grinups

Förändringsledare Vision 50/50

berit.grinups@outlook.com

Publicerad: 10 juli, 2020

Följ oss på Instagram @hammarogk