Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Vad var det som gjorde att ni på Hammarö GK satsade på klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50? Vad vill ni åstadkomma med det?

Vi ändrade vår vision från ”Hammarö Golfklubb, Det naturliga valet för golfintresserade!” till ”Hammarö Golfklubb, Det naturliga valet för alla!”. I den visionen faller det sig naturligt att arbeta med frågor kring jämställdhet och inkludering. Vi vill skapa en öppenhet och möjlighet för alla att på något sätt kunna vara aktiva och ta del av klubbens erbjudanden och utbud. Vi ligger i en naturnära miljö som skapar möjlighet till flera former av aktiviteter som är friskvårdsskapande, exempelvis vandrings- och cykelleder, närhet till vatten och bad, footgolf och paragolf.

 

Vad är det viktigaste ni kommit fram till så här långt?

Att vi behöver bryta gamla vane- och tankesätt,  samt uttrycka oss respektfullt mot alla som besöker oss. Där vi alla försöker vara medvetna om hur vi kommunicerar med varandra, både verbalt och icke-verbalt. Det kan te sig exempelvis i att man inte inkluderar nya medmänniskor i sin ”egna grupp av golfvänner”, oavsett kön. Vi är fortfarande i en utvecklingsfas när det kommer till Vision 50/50, men det är ett arbete som också på ett sätt alltid kommer vara i en utvecklingsfas, då det inte finns en målgång kring dessa frågor. Hela tiden måste små förbättringar komma på plats inom alla områden som exempelvis; styrelse, personal, medlemmar och gäster, även om utgångspunkten är bättre eller sämre inom vissa områden idag.

Arbetet kommer att präglas av nutidens viktiga frågor, nya generationers kravbilder och förväntan, samt med blicken lyft för att komma framåt.

 

Har ni gjort någonting det senaste året som ni inte hade gjort om ni inte hade arbetat med Vision 50/50?

Jag tycker att ett sådant här utvecklingsprogram gör att man ifrågasätter och hittar nya infallsvinklar inom väldigt många områden, som hur ser det ut idag inom organisationen, kommittéer, medlemmar, arbetsroller med mera. Arbetet har skapat en medvetenhet och öppnat dörren för att skapa ett nytt förhållningssätt till saker och ting som troligen inte tagit lika stor del tidigare, kring infallsvinklar gällande beslutsfattande frågor.

 

Hur skulle det vara att vara medlem på en jämställd golfklubb tror du? Hur ser målbilden ut?

Jag hoppas att det känns mer som en självklarhet än något som är tillkonstlat eller märkbart enbart under en viss tid. Man vill ju uppfattas som en klubb där alla är välkomna och där man kan lyfta sina ståndpunkter, samt att sin egen röst blir lika lyssnad på oavsett, kön, ålder och etnicitet. Drömmen är väl att vi ska vara det naturliga valet för alla, utifrån en upplevelse som är positiv och kopplad till Hammarö Golfklubb och inte alls nödvändigtvis behöver vara kopplad till golf, även fast det är vår kärnverksamhet.

Publicerad: 18 juni, 2020

Följ oss på Instagram @hammarogk