Boka lite kvalitetstid

Vad var det som gjorde att ni på Hammarö GK satsade på klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50? Vad vill ni åstadkomma med det?

Åren innan hade föregåtts av ett gediget arbete med värdegrundsfrågor som också kopplades till målarbete och verksamhetsplan. Ledorden för Hammarö GK är Hänsyn, Ödmjukhet, Glädje och Kvalitet som står skrivet på väggen vid receptionen som en ständig påminnelse. Det räcker inte att orden står där – de ska levas också och märkas i möten på klubben. Satsningen på Vision 50/50 upplevdes som en naturlig fortsättning på det tidigare arbetet. Jämställdhet och inkludering är frågor som vi ständigt behöver påminnas om för att bli mer medvetna om egna och andras beteendemönster. Ingen vill ju tro det, men det mesta vi gör och säger sker automatiskt. När vi tänker till kan den klokaste bli överraskad!

 

Vad är det viktigaste ni kommit fram till så här långt?

Historiskt har golfsporten varit en manssport, skapad för män och av män. Män och seniorer är i majoritet på vår klubb, liksom på de flesta golfklubbar, både bland medlemmar och personal. Därför måste vi vara särskilt uppmärksamma på och öppna för kvinnors och yngres synpunkter och tankar kring golfsporten. Perspektiven behöver vidgas och förebilderna bli fler! Till exempel att öka sällskapsspelet, lyfta fram det sociala, roliga och motionen i golfen, fortsätta anpassa banan även till kvinnor et cetera. Coronaviruset har gjort att vi oplanerat fått fokusera på sällskapsspel under försäsongen. Låt oss ta vara på erfarenheterna av det?

Vi vill också ha bort kvarlevorna av sexistisk jargong och så kallade gubbskämt. Reagera och säg ifrån!

 

Har ni gjort någonting det senaste året som ni inte hade gjort om ni inte hade arbetat med Vision 50/50?

Vi har gjort mycket! Styrelse och klubbledning med flera har genomfört en webbutbildning i jämställdhet och inkludering. Vi har kartlagt jämställdheten i olika sammanhang och spanat på anläggning, bana, möten et cetera. Sedan har vi diskuterat, dokumenterat och kommunicerat det vi kommit fram till. Vi har upptäckt och uppmärksammat en kvinna som tidigare klubbordförande, valde en kvinna som ordförande på höstmötet, kompletterat bilder och tavlor i korridorerna så att även flickor och kvinnor tar plats och erbjudit särskilda träningsgrupper för tjejer. Vi har skärpt uppmärksamheten och haft med jämställdhetstänket i verksamhetsplanering och inför beslut.

 

Hur skulle det vara att vara medlem på en jämställd golfklubb tror du? Hur ser målbilden ut – ett jämställt och inkluderande Hammarö GK?

Det skulle vara riktigt bra! Att se både tjejer/killar och kvinnor/män i personalgruppen, i styrelse och kommittéer liksom bland elitspelare och amatörer. Att som tjej/kvinna känna sig säker på att det man säger och tycker väger lika tungt som det som en kille/man framför. Att det finns ett genuint intresse för olika synsätt och tankar. En jämställd golfklubb är resultatet av långsiktigt medvetna handlingar som i sin tur leder till erfarenheter hos medlemmarna att alla oavsett kön, ålder, etnicitet etc. är viktiga för klubben. Den golfklubben med den kulturen är målbilden.

Publicerad: 30 juni, 2020

Följ oss på Instagram @hammarogk