Boka lite kvalitetstid

Text och bild: Berit Sundgren Grinups

Första kvinna som ordförande i en golfklubb

En regnig och mörk novemberdag bokade jag träff med Margot Rolandsson på Hammarö golfklubb. Av en händelse hade det kommit fram att hon sannolikt är Sveriges första kvinna som valts till ordförande i en golfklubb. Stort och märkvärdigt tyckte jag och ville veta mer om hennes erfarenheter nu när Hammarö golfklubb arbetar med att bli en mer jämställd och inkluderande golfklubb inom ramen för klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50.

Var med från början

Margot utstrålar lust och energi och berättar gärna om tiden när Hammarö golfklubb tog form och slutligen invigdes 1991. Det var ett sammansvetsat gäng härute, säger Margot. – Alla kände alla, en familjekänsla när man åkte ut hit. Vi träffades lite mer än nu och umgicks även utanför golfen på fester och träffar. Då fanns bara en tävlingskommitté som Margot själv var aktiv i. Det var en fantastisk och rolig tid när alla jobbade för att bygga upp klubben och komma igång med verksamheten. Det där att själv vara delaktig i uppbyggnaden betydde mycket, säger Margot. Det är fortfarande väldigt öppet och lättsamt i kontakten med de som var med då.

Valdes till ordförande 1995

År 1995 blev Margot vald som ordförande för Hammarö golfklubb och kom att sitta kvar även år 1996. Hon hade före invalet fungerat som ledamot i golfklubbens styrelse några år. På bilden från den tiden ser man henne omringad av idel män. Det var så det såg ut. Hon minns hur en av männen i styrelsen, direkt efter att hon blivit vald till ordförande, viskade i hennes öra ”Du behöver inte vara rädd Margot, vi kommer att hjälpa dig”. Säkerligen yttrat i all välmening eftersom det fanns ont om förebilder och erfarenheter av ordförandeposter bland kvinnor. Samtidigt signalerar det något om osäkerheten på en kvinnas kompetens så sent som på 1990-talet.

Men Margot hade tidigare vana av liknande uppdrag från andra sammanhang, både privat och i arbetslivet. Som kuriosa och lite (kvinno)historia nämner Margot att hon t ex ingick i Landstinget i Värmlands kvinnliga referensgrupp om 8 kvinnor med syftet att bland annat ge ett kvinnligt perspektiv på strategiska frågor till ledningsgruppen vid landstingsstyrelsen, som då var helt mansdominerad.

Margot blev väl mottagen som ordförande av de allra flesta medlemmar och anställda. En aning tufft kunde det bli ibland i relation till banarbetare förstås, säger Margot. Å andra sidan var många kvinnor väldigt positiva. – Dom uppmuntrade mig och gladdes åt en kvinna som ordförande, fortsätter Margot. Det fanns ett slags systerskap som kanske redan växt fram när de som mammor stöttat sina golfande barn på klubben.

Minnen och klubbutveckling

Margot kommer inte ihåg att det var någon speciell uppmärksamhet kring hennes smått historiska ordförandeskap. Istället var det inte ovanligt att både män och kvinnor trodde att det var i damkommittén hon var ordförande. Än idag kan Margot få samma kommentarer när hon berättar om ordförandeuppdraget.

Efter Margots ordförandeskap rekryterades fler kvinnor till styrelsearbetet på klubben. Förebilder spelar roll! Såhär drygt tjugo år efteråt är klubbstyrelsen jämställd, något Hammarö golfklubb kan vara stolta över. Någon mer kvinna har dock inte valts till ordförande påpekar Margot. – Kanske att det är dags för en kvinna igen, säger hon och skrattar.

För en mer jämställd och inkluderande golfklubb

Hur har jämställdheten förändrats på golfklubben, frågar jag Margot. – Har det förändrats nånting månntro? svarar Margot och skrattar. Som sagt fler kvinnor i styrelsen men kanske dags igen för en kvinna som ordförande. Det är väldigt många gubbar fortfarande, säger hon efter en stunds reflekterande. Hur ska man lösa det?

Vi behöver arbeta mer med öppenheten, tror Margot. Hur kan man skapa en klubbhusmiljö som inbjuder till kontakt och möten? Kanske vi behöver bygga ett nytt klubbhus? Kan man göra något åt innegården? Den är ju jättefin men lite tråkig som den är idag. Både restaurang och golfhall bidrar på ett positivt sätt till öppenhet och tillgänglighet. Att locka fler att komma till klubben för att äta eller bara hänga där är inte så lätt, menar Margot. En nackdel är att klubben ligger lite långt ut. Vi behöver också prata om visionerna för klubben.

Margot tror också att det betyder mycket att klubbchefen är synlig i verksamheten. Det skapar en känsla av att man som medlem och gäst är välkommen, och det förmedlar budskap om att det är ”kul att du kommer idag”. Samma gäller också klubbordföranden, det har ett signalvärde att hen syns. Margot tror också på många och regelbundna informationsbrev till medlemmarna. Att vara välinformerad bidrar till känslan av delaktighet och inkludering, tror hon.

Att klubben och verksamheten syns i olika sammanhang d.v.s. marknadsföring och kommunikation är extra viktigt i dagens samhälle. Skulle andra tävlingsresultat än från Blixt International och Femdagars kunna publiceras/skrivas om i media t ex?, undrar Margot. – Och nu tycker jag man ska lyfta fram Vision 50/50 arbetet, det är en fjäder i hatten för Hammarö gk.

Att klubben har både kvinnor och män som tränare och ledare är ett måste. Kan man uppmuntra föräldrar att vara med som ledare, på något sätt ta vara på de som i alla fall kommer hit, frågar Margot. Erbjuda dem något om de hjälper till, t ex. – Är du med och hjälper till som ledare här så bjuder vi på lunch eller något. Förslagsvis kan man arrangera någon typ av information kring hur man tränar ungdomar i golf och på så sätt få till ett litet föräldrateam.

Härligt med förebilder!

Efter samtalet tänker jag att Margots historiska ordförandeskap varit så osynligt är en del i hur ojämställdheten blir till. Det blir ofta så tyst om kvinnors framgångar! Jag tycker fortfarande att det är både stort och märkvärdigt. Härligt med förebilder!

Publicerad: 11 januari, 2020

Följ oss på Instagram @hammarogk