Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

”Vi vill fortsätta att utveckla vår fina golfklubb, locka fler kvinnor och juniorer att upptäcka hur roligt det är att spela golf, och samtidigt öka trivseln för alla”, säger Hammarö GK:s ordförande Jörgen Lindahl.

Sedan i våras är klubben en del av Svenska Golfförbundets satsning Vision 50/50 för en mer jämställd och inkluderande golf. Under hösten har Hammarö golfklubb varit i full färd med spaningar och klubbutveckling.

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är en digital utbildning som är utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. Syftet är att vi skaffar oss viktig kunskap, spanar på vår verksamhet, gör nulägesanalyser och så småningom sätter samman en handlingsplan för ett hållbart utvecklingsarbete över tid.

Styr- och referensgrupp på Hammarö GK

Berit Sundgren Grinups är utsedd till klubbens förändringsledare för Vision 50/50. Hon är nöjd med att klubben lyckats få till en stark organisation i form av styrgrupp och referensgrupp.

Styrgruppen består av i stort sett hela styrelsen inklusive klubbledningen. Styrgruppens uppgift är att leda och styra arbetet. Styrgruppens medlemmar genomför den e-utbildning om jämställdhet och genusvetenskap som Svenska Golfförbundet i samarbete med SISU tillhandahåller.

I referensgruppen ingår nio personer, både kvinnor och män, allt från juniorer till seniorer. Referensgruppens uppgift är att vara ambassadörer för klubbutvecklingsprogrammet och bidra med synpunkter i olika sammanhang. De ska överhuvudtaget vara lite mer aktiva än den vanliga medlemmen. Referensgruppens medlemmar får tillgång till samma utbildningsplattform som styrgruppen.

Ingen klubbutveckling utan medlemmarnas insatser

”Men ingen klubbutveckling utan medlemmarnas insatser”, säger Berit Sundgren Grinups. Hon vill peppa alla medlemmar att under året vara lite extra uppmärksamma på sådant som kan göra vår verksamhet rolig för fler, reagera mot dåliga skämt och oförrätter om det behövs och att själva bidra till en öppen och inbjudande klubbanda.

Kulturenkät – tycka golf är roligt och inbjuda varandra till spel ökar trivseln

Tidigare i höstas genomfördes en kulturenkät där vi ställde frågor till medlemmarna om hur vi har det tillsammans på Hammarö golfklubb. Detta var en del av starten på vår resa mot Vision 50/50. Svarsfrekvensen var 24 procent. Det betyder att ungefär var fjärde medlem svarat vilket i sin tur manar till mycket försiktiga tolkningar. Men bättre lite information än ingen alls. Våra resultat kan jämföras med de övriga 47 klubbarna i Sverige som hittills genomfört enkäten. Sammanfattningsvis verkar vi ha det ganska bra tillsammans men vi kan definitivt bli bättre.

Hur går arbetet vidare

Utbildning, spaningar, diskussioner, träffar, studiebesök m m ska så småningom leda till målet för arbetet – en handlingsplan för en mer inkluderande och jämställd Hammarö golfklubb.

”Det krävs lite ansträngning för att tänka utanför boxen. Det är lätt att bli hemmablind”, säger klubbens pro Filip Andersson. Ett exempel på nytänkande från när Hammarö golfklubb hade sitt Höstmöte/Årsmöte. Till ordförande för mötesförhandlingarna, valdes en kvinna, och ingen mindre än Sveriges första kvinna, såvitt vi känner till, som genom tiderna varit ordförande på en golfklubb – Margot Rolandsson.

Publicerad: 19 december, 2019

Följ oss på Instagram @hammarogk