Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Vilken härlig säsong vi har haft på Hammarö GK! Sol och värme tidigt gjorde att vi fick banan i jättebra skick redan i april och maj. För oss som jobbar med banan blev fortsättningen en ganska perfekt sommar med lagom mycket regn, sol och värme. Den 28 oktober stängde vi banan för gott och i årets sista ”Hörna” berättar jag om hur vi förberett framför allt greenerna, men också övriga banan för att klara vintern så bra möjligt.

Under året har vi förutom den löpande banskötseln genomfört flera förbättringsarbeten. Som jag berättat i tidigare ”hörnor” har vi med egen personal utfört angelägna dräneringar av fairway på hål 5 och 6. På ”femman” har vi även fällt ett antal tallar och grävt en liten damm som inte bara samlar upp dräneringsvattnet, utan också gör att de långtslående får tänka till lite extra när de står på tee. Vi har slutfört tidigare påbörjade arbeten på hål 8 – och även här har vi fått en liten damm på plats snett till höger bakom green. 2020 kommer vi att klippa foregreenen ända ner till dammen, som då blir en påtaglig faktor för utslag/inspel. Det mest omfattande förbättringsprojektet påbörjade vi efter att banan stängdes, nämligen skapade förutsättningar för att ge drivingrangen ett riktigt lyft. Vi har bytt ut de gamla, delvis sönderrostade, kulvertarna mot nya. Stamledningarna är utbytta och rangen får bevattning motsvarande den på fairways. För nämnda arbeten har vi delvis anlitat Uffes Bevattningsservice.

Detta var en del ur ”Jannes hörna – November 2019”. Du kan läsa hela via länken här nedan!

Publicerad: 25 november, 2019

Följ oss på Instagram @hammarogk