Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

HCP-revision 2019

”Paragraf 3.4.8 kräver att handicapkommittéer och nationella förbund utför en årlig (enskild) handicaprevision i slutet av varje spelsäsong. Den årliga handicaprevisionen är ett viktigt hjälpmedel när det gäller handicapsaättning och den är obligatorisk för alla spelare.”

 

Vi har genomfört vår revision enligt direktiven från SGF.

Samtliga medlemmar som har

  • minst 8 i GIT registrerade ronder,
  • aktivt medlemskap och
  • officiellt hcp.

ingår i revisionen.

Ingen höjs mer än till 36,0.

För de som har lägre hcp vid slutet av året jämfört med start på året höjs inte hcp.

 

Revisionen baseras på medianvärdet (MSS) av Dina registrerade ronder i GIT som jämförs med ett europeiskt fastställt förväntat medianvärde (EASS) för olika hcp-grupper enligt tabellen:

Handicap < 4.5 4.5 till 8.0 8.1 till 11.4 11.5 till 15.0 15.1 till 18.4 18.5 till 26.4 26.5 till 36.0
EASS Poäng 33 32.5 32 31.5 31 30.5 30

MSS = Median Stableford Score

EASS = European Averaged Stableford Score

PD = MSS – EASS

 

PD större än +4,9 medför att hcp sänks med -2

PD mellan +3,0 och +4,9 medför att hcp sänks med -1

PD mellan -3 och – 4.9 medför att hcp höjs med +1

PD mindre än -4,9 medför att hcp höjs med +2

 

I årets revision har totalt 124 medlemmar reviderats.

19 medlemmar har sänkts med -2

30 sänkts med -1

46 höjts med +1

29 höjts med +2

 

V v kontrollera Ditt hcp och se om det har reviderats (”Automatisk HCP-revision” för höjningar och ”Enskild årsrevision” för sänkningar).

Om Du har något att anmärka på justeringen v v vänd Dig till antingen mig eller kansliet.

 

Med förhoppning om ett bra år och framför allt ett roligt golfår!

HöGK/Hcp & Regler

/Erik Nordenberg

Publicerad: 7 januari, 2019

Följ oss på Instagram @hammarogk