Visste du att...

Namnet "Tiger" kommer från en av hans fars vänner, en vietnamesisk soldat som stred med fadern i Vietnamkriget.

Handicap och regler

Regelinformation

Spel- och Tävlingshandboken 2016 (bläddringsbar) »

Spel- och Tävlingshandboken 2016 (PDF) »

Regler för Golfspel 2012-2015 (PDF)

SGF:s Regelkort (PDF)

Kontakter i handicap- och regelfrågor

Erik Nordenberg

054-15 59 51

John Arnott

054-51 86 03070-529 44 65

Stana Bengtsson

070-799 83 00