Visste du att...

Världens högst belägna golfbana är La Paz Golf Club i Bolivia och ligger på 3 318 meters höjd.

Handicap och regler

Regelinformation

Spel- och Tävlingshandboken 2016 (bläddringsbar) »

Spel- och Tävlingshandboken 2016 (PDF) »

Regler för Golfspel 2012-2015 (PDF)

SGF:s Regelkort (PDF)

Kontakter i handicap- och regelfrågor

Erik Nordenberg

054-15 59 51

John Arnott

054-51 86 03070-529 44 65

Stana Bengtsson

070-799 83 00