Visste du att...

Den duktiga japanen Ryuji Imada fick 26 slags plikt under en av rundorna i tävlingen Mission Hills Star Trophy i oktober 2010.
Tävlingen spelades med lägesförbättring och Imada utgick från att det var en klubblängd som gällde. Först på det tolfte hålet insåg han att det skulle ha varit ett scorekort...

Dokument och blanketter

Här finner du olika dokument som är viktiga för klubben och dess utveckling.

Tycker du att det saknas något, ta då kontakt med kansliet.

Styrande dokument

Verksamhetsinriktning 2013 (2013-11-01)

Hammarö GK:s stadgar (2013-04-03)

Blanketter och mallar

Tävling o redovisningsblankett kommittéer (2012-04-25)

Reseräkning Hammarö GK (2012-04-25)

Spelrättsbestämmelser för innehavare av spelrättsbevis (2011-10-14)

Autogiroanmälan, medgivande (2009-10-30)

Reseräkning, Juniorkommitten (2009-05-19)