Visste du att...

Det har bara gjorts ett hole-in-one på ett par 4-hål på PGA-touren. Det var på FBR Open 2001 på TPC Scottsdale som Andrew Magee satte utslaget på det 304 m korta 17:e hålet efter att bollen först träffat en av de framförvarande spelarnas putter!

Hammarö GK:s styrelse

Hammarö golfklubbs styrelse har regelbundna möten månadsvis. Protokoll från styrelsemötena finns tillgängliga på klubbens kansli.

Styrelse 2014-

Ordförande: John Arnott

070-529 44 65

Ledamot: Björn Nordenhammar

070-621 57 76

Ledamot: Kjell Edlund

054-52 56 20

Ledamot: Per Egerling

070-219 59 50

Ledamot: Anna Rosvall

070-224 45 54

Suppleant: Anette Hallgren

072-715 09 06

Suppleant: Peter Svensson

070-615 48 76

Revisorer

PwC, Erik Nilsson

Lars Hammar

Rolf Kläppe (Suppleant)

Valberedning

Leif Olsson

Monica Genberg

Torsten Bill