Visste du att...

Banrekordet från vit tee på Hammarö GK är 68 slag och innehas av Adam Elfstrand.

Hammarö GK:s styrelse

Hammarö golfklubbs styrelse har regelbundna möten månadsvis. Protokoll från styrelsemötena finns tillgängliga på klubbens kansli.

Styrelse 2014-

Ordförande: John Arnott

070-529 44 65

Ledamot: Björn Nordenhammar

070-621 57 76

Ledamot: Kjell Edlund

054-52 56 20

Ledamot: Anna Rosvall

070-224 45 54

Ledamot: Peter Svensson

070-615 48 76

Suppleant: Anette Hallgren

072-715 09 06

Suppleant: Mats Jarnemo

076-555 86 71

Revisorer

PwC, Erik Nilsson

Lars Hammar

Rolf Kläppe (Suppleant)

Valberedning

Leif Olsson

Monica Genberg

Torsten Bill