Visste du att...

Ernie Els år 1984 vann Junior World Golf Championship i klassen pojkar 13-14 år och att samma år vann Tiger Woods klassen pojkar 9-10 år.

Hammarö GK:s styrelse

Hammarö golfklubbs styrelse har regelbundna möten månadsvis. Protokoll från styrelsemötena finns tillgängliga på klubbens kansli.

Styrelse 2014-

Ordförande: John Arnott

070-529 44 65

Ledamot: Björn Nordenhammar

070-621 57 76

Ledamot: Kjell Edlund

054-52 56 20

Ledamot: Per Egerling

070-219 59 50

Ledamot: Anna Rosvall

070-224 45 54

Suppleant: Anette Hallgren

072-715 09 06

Suppleant: Peter Svensson

070-615 48 76

Revisorer

PwC, Erik Nilsson

Lars Hammar

Rolf Kläppe (Suppleant)

Valberedning

Leif Olsson

Monica Genberg

Torsten Bill