Visste du att...

På de stora tourerna har följande spelare gått 18 hål under 60 slag - Al Geiberger (59 slag) år 1977, Chip Beck (59) '91, David Duval (59) '99, Annika Sörenstam (59) '01, Ryo Ishikawa (18 år, 58 slag!), Paul Goydos (59) och Stuart Appleby, alla tre 2010 och Jim Furyk (59) 2013.

Hammarö GK:s styrelse

Hammarö golfklubbs styrelse har regelbundna möten månadsvis. Protokoll från styrelsemötena finns tillgängliga på klubbens kansli.

Styrelse 2014-

Ordförande: John Arnott

070-529 44 65

Ledamot: Björn Nordenhammar

070-621 57 76

Ledamot: Kjell Edlund

054-52 56 20

Ledamot: Anna Rosvall

070-224 45 54

Ledamot: Peter Svensson

070-615 48 76

Suppleant: Anette Hallgren

072-715 09 06

Suppleant: Mats Jarnemo

076-555 86 71

Revisorer

PwC, Erik Nilsson

Lars Hammar

Rolf Kläppe (Suppleant)

Valberedning

Leif Olsson

Monica Genberg

Torsten Bill