Medlemssida

Under "Medlemssida" hittar du allt som rör olika kategorier golfare, t.ex. tävlingar, nyheter och aktiviteter.

Läs mer om vår omgivning

Trivsel på Hammarö GK

Nedan följer följer ordningsföreskrifter för att skapa trivsel på vår bana.

 • Greenfeebevis bäres synligt på bagen
 • Spel på banan är tillåtet för aktiva medlemmar i svensk eller utländsk golfklubb
 • Vid köbildning, endast tre- och fyrbollar
 • Endast två spelare med klubbkort (grönt kort) i varje boll
 • En spelare per bag
 • Greenlagare skall alltid medföras
 • Plastpegs får inte användas
 • Släpp igenom snabbare partier
 • Släpp igenom när du letar efter bollen
 • Ensamspelare har inte företräde på banan
 • Förbered slagen = snabbare spel
 • Vagnar dras på anvisade stigar vid tee och green
 • Banpersonalen har företräde på banan (se nedan)
 • För allas trevnad är bar överkropp inte tillåtet vid klubbhusområdet eller vid spel på banan
 • Barnvagnar är av säkerhetsskäl inte tillåtna på banan
 • Av hänsyn till medspelare och för den allmänna trivseln på banan tar vi inte med mobiltelefonen vid tävling
 • Vid sällskapsspel bör telefonen vara avstängd

Samarbete med banpersonal

Samarbetet mellan banpersonal och spelare är viktigt, både för säkerhet och trivsel. Tänk på följande när banpersonalen jobbar på "ditt" hål:

 • Banpersonal har företräde, de gör jobbet för att vi ska trivas
 • Slå aldrig då banpersonal är i riskzonen
 • Sök "ögonkontakt" och vänta att slå tills banpersonal har givit klartecken eller avlägsnat sig
 • Provsvinga aldrig mot banpersonal under tiden du väntar på klartecken
 • Svara på banpersonalens klartecken genom att vinka tillbaka