Medlemssida

Under "Medlemssida" hittar du allt som rör olika kategorier golfare, t.ex. tävlingar, nyheter och aktiviteter.

Läs mer om vår omgivning

Lokala regler och föreskrifter för Hammarö Golfklubb

SGFs regelkort 2015 gäller med följande tillägg:

1. LOKALA REGLER TILLÄGG

1.1 Vattenhinder, Regel 26

Alla omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.

DROPPZON på Hål 6

Om en boll är i eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret/sidovattenhindret på hål 6 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll med ett slags plikt i droppzonen.

1.2 MUA Hål 11, Regel 25

Vid MUA-området till vänster om green på hål 11 är spel förbjudet (blå-vit markering) och som alternativ till närmaste punkt för lättnad finns en tillfällig droppzon på kullen till vänster om green.

1.3 Hindrande föremål, Regel 24

Samtliga broar över vattenhinder ingår i vattenhindren.

Regel 24-2 Anm 1
Palissader som bildar gräns för vatten-, sidovattenhinder på hål 3, 6 och 9 och vägen över bäcken på hål 12 ingår inte i vattenhindren och lättnad gäller enligt Regel 24-2b och 25-1.

1.4 Tillfälliga lokala regler

Som tillägg till dessa Lokala regler, kan ”Tillfälliga lokala regler” ibland finnas på anslagstavlan vid receptionen.


/Hammarö GK, 2015-04-12