Medlemssida

Under "Medlemssida" hittar du allt som rör olika kategorier golfare, t.ex. tävlingar, nyheter och aktiviteter.

Läs mer om vår omgivning

Lokala regler

De lokala reglerna består av generella lokala regler, lokala regler och tillfälliga lokala regler. I nedanstående lokala regler hänvisas till regler i den svenska Regler & Hcp.

1 Generella lokala regler

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Dessa generella lokala regler gäller såvida inte annat anges i tävlingsreglerna.

1.1 Stenar i bunkrar

Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1.

1.2 Markeringar på banan

Följande markeringar gäller på banan:

Vit Out of Bounds Regel 27
Vit-svart Intern Out of Bounds Regel 27
Gul Vattenhinder Regel 26
Röd Sidovattenhinder Regel 26
Blå Mark under arbete (MUA) Regel 25
Blå-vit MUA, spel förbjudet Regelbok, Bil 1, Del B-2a
Markering
(vilken färg som helst) med grön topp
Miljökänsligt område (MKO) Regelbok, Bil 1, Del B-2b
Orange Oflyttbart hindrande föremål Regel 24-2

2 Lokala regler och tillfälliga lokala regler

2.1 Vattenhinder, Regel 26

Droppzon hål 6 och hål 9:
Om en boll är i eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret/sidovattenhindret på hål 9 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller, som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen.

Vid droppning i droppzon ska bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning, se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del B, 8 Anm.

2.2 Onormala markförhållanden, pluggad boll och fel green, Regel 25

spelfältet får en boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.

2.3 Hindrande föremål, Regel 24

Samtliga broar över vattenhinder och övergången vid bäcken på hål 12 ingår i vattenhindren. Regel 24-2 Anm 1.

Palissader som bildar gräns för vatten- och sidovattenhinder på hål 3, 6 och 9 ingår inte i vattenhindren och lättnad gäller enligt Regel 24-2b.

2.4 Konstlade hjälpmedel, ovanlig utrustning och ovanligt användande av utrustning, Regel 14-3

På Hammarö GK får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anmärkning 1:
Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anmärkning 2:
Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att:
(i) applikationen endast mäter avstånd och
(ii) den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

2.5 Tillfälliga lokala regler

Som tillägg till dessa Lokala regler, kan ”Tillfälliga lokala regler”, ibland finnas på anslagstavlan vid receptionen.

/Hammarö GK, 2012-04-11