Banguide

Hål 18Par 4Index 2

Ett tufft avslutningshål med inspel över dammen. Hela greenen lutar åt höger vilket gör den tämligen svårputtad.