Banguide

Hål 17Par 3Index 12

Sista korthålet som inte har några stora svårigheter. Greenen har en nivåskillnad men är i övrigt ganska lättputtad.