Banguide

Hål 14Par 4Index 4

En knepig och lång par 4. Den långtslående kan välja att gena över dammen, men annars är det klokt att sikta mitt i fairway. Greenen har tre olika nivåer.