Banguide

Hål 13Par 4Index 14

Ganska smalt att landa utslaget med bunkrar till vänster och två tallar till höger. En rygg löper längs greenens bakre högra del vilket kan ge luriga puttar.