Banguide

Hål 10Par 4Index 6

Efter fikat ska du slå utslaget över svackan för att komma upp ordentligt på krönet. Hålet kan upplevas längre än vad det egentligen är.