Banguide

Hål 1Par 4Index 15

Ett ganska enkelt öppningshål. Håll utslaget något till vänster för att öppna upp hålet. Uppförsbacken framför greenen kräver normalt lite mer klubba vid inspelet.