Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Hammarö GK är en av drygt 100 golfklubbar i Sverige som är en del i Svenska Golfförbundets satsning Vision 50/50 för en mer jämställd och mer inkluderande sport. Inom kort startar vi upp arbetet med vårt klubbutvecklingsprogram och söker medlemmar som är intresserade av att ingå i en referensgrupp. 

Vi behöver bli ännu bättre och attraktivare för både kvinnor och män i alla åldrar. Som bekant domineras sporten av äldre män. Fler än 7 av 10 är män och medelåldern inom sporten nästan 50 år! Det är alltså hög tid att tänka på återväxten och på golfens framtid. ”Utan spaning – ingen aning” så dags att spana lite närmare på hur det ser ut på vår egen golfklubb och låta oss inspireras genom kunskap och diskussioner.

Delta i referensgrupp?

Nu har vi laddat batterierna med trevligt golfspel på vår fina bana och är redo att dra igång utbildningen och samtalen i klubbutvecklingsprogrammet. Vill du vara med och öka dina kunskaper om jämställdhet och inkludering och bidra med synpunkter och idéer till hur vi som klubb kan utvecklas?

Som medlem i referensgruppen får du tillgång till en mycket pedagogiskt upplagd utbildning i jämställdhet och genus. Du genomför den helt i din egen takt, när du vill och via nätet. Några gånger per termin samlas referensgruppen tillsammans med styrgrupp och förändringsledare för att stämma av och diskutera efter de olika utbildningsronderna.

Verkar det intressant? Ring eller skriv till vår klubbs förändringsledare Berit Sundgren Grinups om du har några funderingar och/eller vill anmäla dig. Tfn 070-6182310 eller berit.grinups@outlook.com

Läs mer om Vision 50/50

Publicerad: 8 augusti, 2019

Följ oss på Instagram @hammarogk