Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Med jämna mellanrum dyker det upp en enkät till oss medlemmar i Hammarö GK och visst kan det kännas tröttsamt ibland. Det är dock ett mycket bra sätt att få veta vad medlemmarna tycker om Hammarö GK, vad vi är bra på och vad vi är mindre bra på.

Dessa medlemsundersökningar utgör, tillsammans med annan information, underlag för beslut om prioriteringar och framtida satsningar. Alltså är de viktiga för vår golfklubbs framtid.

Enkät Vision 50/50

Nu är det dags igen! Den här gången görs enkäten för att vi ska få ett utgångsläge inför klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 mot en mer inkluderande och jämställd golf. Fokus i den enkät som skickas ut i början av vecka 34 rör kulturen i klubben, hur vi bemöter varandra och har det tillsammans.

Då undersökningen skickas från Players 1st, kan det fastna i SPAM-filter. Har du inte fått något mejl i mitten av vecka 34, titta i din ”skräppost” och se om mejlet fastnat. Det betyder mycket att du svarar och visst är kulturen minst lika viktig som allt annat på en golfklubb/golfbana?

Läsa mer om Vision 50/50

Klubbens vanliga medlemsenkät

Vision 50/50-enkäten är en separat enkät. Den 28 augusti kommer klubbens vanliga medlemsenkät att skickas ut till de medlemmar som ej fått den enkäten tidigare i år. Som sagt ovan är det en stor hjälp för klubben om du svarar på båda enkäterna.

Publicerad: 11 augusti, 2019

Följ oss på Instagram @hammarogk