Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Vi på Hammarö golfklubb har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golfklubb. Det blir en naturlig fortsättning på de senaste årens aktiva arbete med värdegrundsfrågor. Vårt mål är att kvinnor och män i alla åldrar känner sig välkomna till Hammarö golfklubb – det naturliga valet för alla.

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är en digital utbildning som är utvecklad av Svenska
Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker.
Hittills har ett hundratal av Sveriges 460 golfklubbar deltagit i utbildningen. (Läs mer på golf.se)
På vårmötet den 17 april informerade vår klubbrådgivare Stefan Jansson från Svenska Golfförbundet
om klubbutvecklingsprogrammet och dess betydelse i vår tid av ökad medvetenhet om jämställdhet
och ökad konkurrens om människors engagemang. Berit Sundgren Grinups, är utsedd av styrelsen att fungera som förändringsledare för Vision 50/50 och presentera sig den kvällen.

På Golfens dag den 25 maj cirkulerade Berit och några kvinnor från damkommittén vid hål 18 och
restaurangen och ställde frågor om bl a fördelningen av kön och ålder på golfspelare och samtalade
med golfare och gäster kring frågor om inkludering och jämställdhet.

I samband med att damkommittén arrangerade specialtävling Älvorna dansar, där Karlstads damer var inbjudna att delta, publicerades en artikel i NWT den 31 maj ”Golfen ska bli mer jämställd” med
information om Hammarö Golfklubbs satsning på Vision 50/50.

Via länken här nedan hittar du artikeln på nwt.se

Planen är att vi den närmaste tiden ska hitta formerna för hur vi vill arbeta för att få med så många
som möjligt i utvecklingsarbetet. I september startar e-utbildningen som ska ge oss kunskap som
underlag för att spana på vår egen verksamhet, göra analyser och så småningom få till en
handlingsplan för ett hållbart arbete på klubben.

Vill du veta mer om klubbens Vision 50/50-arbete, kontakta:

Publicerad: 12 juni, 2019

Följ oss på Instagram @hammarogk